O nas

Rodzinnie działamy na rzecz popularyzacji spuścizny Jerzego Wasowskiego – już od wielu lat. Zainicjowaliśmy wiele wydawnictw CD, DVD, wspieramy organizatorów festiwali i koncertów, sami inicjujemy tego typu wydarzenia, wydajemy nuty, przygotowujemy audycje radiowe i t.p. To wszystko postanowiliśmy kontynuować pod auspicjami Fundacji Wasowskich, głównie z powodów organizacyjno-finansowych. Ale teraz zajmiemy się już całą rodziną Wasowskich...

 

Zarząd: Monika Makowska-Wasowska – prezes, członkowie zarządu: Grzegorz Wasowski, Jerzy Wasowski

od lewej: Bogdan Hołownia, Monika Wasowska, Grzegorz Wasowski,

Małgorzata Lechna-Piotrowska, Stanisław Gieroń

 

Rada Fundacji: Bogdan Hołownia – przewodniczący, członkowie Rady: Małgorzata Lechna-Piotrowska, Stanisław Gieroń

 

 Kontakt: wasowscy.com@gmail.com. 00-538 Warszawa, ul. Wilcza 11 m 15

 

nr konta: 32 2490 0005 0000 4500 2109 8466

Nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego, więc nie przyjmujemy odpisu od podatku, ale zawsze można nas wesprzeć - na działalność statutową

 

Sprawozdanie do MKiDN za 2014 rok